Nature Drawing

Water colour
Handmade paper.
Price:₹10,000

The house

Water colour
Handmade paper
Landscape Price:₹8999.00

Virola nature

Handmade
Water colour
Price:₹1200

Nature Drawing

Handmade paper
Watercolour
Nature
Price : ₹ 9999/-

Tree Nature

1/8 size Water colour Hand made paper

Nature Drawing

Handmade paper Water colour 1/8 size

Korhala

Water colour Landscape Handmade paper Size 1/8

Water colour Landscape

A4 size Hand-made paper 1/8 size

The Lift

A4 size print Rs.150.00 ;
A3 size print Rs.250.00;
A4 Size print with Frame Rs.500;
A3 size prnt with Frame Rs.1000.00;
Only Digital

Mghdh

A4 size print Rs.150.00 ;
A3 size print Rs.250.00;
A4 Size print with Frame Rs.500;
A3 size prnt with Frame Rs.1000.00; Only Digital

The Window

A4 size print Rs.150.00 ;
A3 size print Rs.250.00;
A4 Size print with Frame Rs.500;
A3 size prnt with Frame Rs.1000.00;

Shri Ganesha

A4 size print Rs.150.00 ;  
A3 size print Rs.250.00;
A4 Size print with Frame Rs.500;  
A3 size prnt with Frame Rs.1000.00;

Abstract painting

Abstract painting A4 size print Rs.150.00
A3 size print Rs.250.00
A4 Size print with Frem Rs.500
A3 size prnt with Frem Rs.1000.00

Charcoal Drawing चारकोल रेखाटन

Charcoal Drawing On Mount board With chalk

Charcoal Drawing

Charcoal Drawing

Charcoal Drawing

Charcoal Drawing

बैल रेखाचित्र

Charcoal Drawing With chalk Mount board

Charcoal Drawing

Charcoal Drawing Mount board Out line

बैल

Charcoal Drawing On Mount board

Horse Drawing

Horse Drawing Charcoal Chalk Mount board

Horse Drawing

Horse Drawing, Out line and shade Light

Mural Painting

Khandoba Mural in my village chandkhed.this mural made by Ghotawadekar artist he was art larn in Bombay.

Stil Life

Still life painting ,in acrylic colours Size ful impirial mount board , realistic painting

हिरण्यारुपा Hiranyarupay

Creative Ganesh,Hindustani god ,son of parvati Shankar,art of great composition ,

Vinaayak विनायक

विनायक Abstract painting A4 size print Rs.150.00
A3 size print Rs.250.00
A4 Size print with Frem Rs.500
A3 size prnt with Frem Rs.1000.00

Mahaakaay

Shri ganesh

Creative portrait

Realistic painting Colour contrast Line work

Composition abstract

Acrelic colour, cool colour scheme,

Abstract. Portrait

Acrelic colour and creative portrait

Still Life

Acrylic colour Siize 11 inches x15 inch Warm colour Stroke but Looking smooth Master stroke

संत जनाबाई Sant janabai

Black Ink Line drawing Brush Work

Design डिझाईन

संकल्प चित्र जलरंग वापरून रेखाचित्र यांची योजना करून हे संकल्प चित्र तयार झाले आहे.

Line drawing

फुलदाणी साठी डिझाईन करताना भारतीय शैलीचा वापर केला आहे.फारच पारंपरिकता न वापरता त्यामध्ये.रेखात्मक रचना वापरली आहे.अलांकारणाला महत्त्व आहे मनुष्य कृती चा वापर आहे.चित्रात रचनात्मक बदल आहे.अवकाश विभाजन व सौंदर्य शास्त्र याचा वापर आहे.

Line Drawing 156

Pen drawing ,black drawing ink, decorative Design for student

वस्तू चित्र

सर्व सामान्य वास्तू पासून वस्तू चित्र निर्मिती विरोधी रंगसंगती वापरून केलेले वस्तूचित्र water colour चा वापर केला आहे.

निसर्गचित्र

Acryalic painting अतिशय सुंदर मध्यम आहे.त्या माध्यमात निसर्गाची शोभा चित्रित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हिरव्या रंगाची व संबंधित रंगाचा वापर आहे झाडाचे रेखाटन वेगळ्याच पद्धतीने दिसून येते.झाडाच्या खोडाचे रांगलेपन विशिष्ट झालेले.आहे.

Object drawing

जलरंग वापरून तयार केलेले हे चित्र पारदर्शक रंगलेपन करून तयार झालेले आहे.

श्री स्वामी समर्थ व्यक्ती चित्र

स्वामी समर्थ यांचे व्यक्तीचित्र करावे असे वाटल्याने मी हा नवीन केलेला प्रयत्न अर्थात स्वामींना आपल्या ब्रशव्या स्ट्रोक मध्ये सामावून घेणे फार अवघड आहे चेहऱ्याची ठेवणं यातून वेगळेच स्वामींचे दर्शन घेण्याचा हा माझा प्रयत्न आहे. श्री स्वामी समर्थ ||जय जय स्वामी समर्थ|| असा नाम घोष जरी केला तरी ते सापडणे अवघड आहे.मी स्वामींचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न अवघड आहे. स्वामींचे अनेक तत्कालीन फोटो आपण निरीक्षण केल्यास त्यांच्या भेदक नजरेची अनुभूती येते.परंतु त्यांचे ते दर्शन म्हणजे आपले काहीतरी पुण्य असावे म्हणून त्यांचा फोटो आपणाला निरीक्षण करण्यास मिळत आहे. जय श्री स्वामी समर्थ||

Ganesh mural

Ganesh mural in plaster of paris

Creative Landscape

Acrylic colour मध्ये हे चित्र रंगवले आहे.यामध्ये पेन्सिलने रेखाटन करून ब्रश चा वापर केला आहे या मध्ये नाई फ चां वापर केला आहे.

portrait painting

पिटर पॉल रुबेन्स याची चित्रे फार प्रभावी वाटतात यामध्ये त्यांनी वापरलेले रंग यांचे वापरण्याची पद्धत अप्रतिम दिसून येते त्याच्या साठी हा अभ्यासत्मक प्रयत्न

Composition

अक्रेलिक कलर चा वापर करून रचना चित्रांची निर्मिती आहे.मध्यम ते उजळ छटा वापरलेल्या आहेत रंगसंगती अनंदायक आहे. विरुद्ध रंगाचा वापर आहे.

Abstract painting 131

वित्र शैली आधुनिक आहे .या साठी acryalic colourवापरले आहेत ही सृजन शैली आहे कलाकाराला जे अनुभव येतात त्यावर आधारित चित्रनिर्मिती आहे.यामध्ये छायाभेद आहे.रचना व रांगायोजना भावणादर्शी आहे अवकाश विभाजन उत्तम आहे.विरोधी रंगसंगती आहे.केवलाकार चित्र रचना आहे.

रचनाचित्र

रचना चित्र फोटो पध्दतीचा वापर केला आहे . फोटो कलरचा वापर केला आहे

Portrait 03

Water colour Portrait

Object drawing

वस्तू चित्र जलरंग माध्यम पारदर्शक रंग संगती .रेखाटन वा रंगकाम.

Creative Landscape with cool colour

Water colour in acrylic

Vighneshwar

विघ्नेश्वर गजानन

गणेश रेखचित्र

बॉल पेन व स्केच पेन यांचा वापर केला आहे.

Composition

Composition is creativity of artist

Still Life part6

Water colour painting

StillLife16aprl20

Still Life acrylic water colour composition colour combination cool colour green colour middle and cool colour scame

Still Life with hanesh

Water colour in acrylic colour in opec method

Nature Drawing

Nature drawing And colouring in acrylic colour in opec method

Charcoal sket6

Cat sketch in charcoal

Chalk Drawing

Baburavaji gholap Saheb Colour chalk Drawing

Rose

Rose

Forest

.

Sketch

.

Figure sketch

Water colour

Portrait

Impressive

Monochromatic

Landscape mono

Jangal

Creative Landscape in water colour transparent colour .

Green tree

Green sroke

Tree

Forest

Composition house

Creative Landscape

Abhay ganesh

Charcoal drawing sketch

Ganesh

Out line work charcoal drawing

वक्रतुंड महाकाय

Vakratunda is an ideal form in which there are many variants of Ganapati.

Creative Landscape

Creative landscative in acrylic water coloured

Passenger

Line drawing

नवरात्री उत्सव 1

Abstract नवरात्री

आनंदी

निसर्गातील आनंद

लंबोदर

Creative Ganesha

Ganesha Art

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥